news-Multi-carrier-astronomy-site

ดาราศาสตร์พหุพาหะคืออะไร

การศึกษาเรื่องราวดาราศาสตร์นั้น แม้ว่าเราศึกษากันอย่างหนัก ติดต่อกันหลายปีแต่เชื่อไหมว่าเรายังมีอะไรอีกมากที่แทบไม่รู้เลยเกี่ยวกับดาราศาสตร์ จักรวาล เอกภพ และอีกมากมายบนนั้น เมื่อก่อนการศึกษาดาราศาสตร์นั้นมักจะใช้วิธีการเดิมเพื่อทำการเรียนรู้ แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นทำให้การศึกษาดาราศาสตร์แตกแขนงออกไปอีก เกิดคำใหม่ขึ้นมากมาย Continue reading “ดาราศาสตร์พหุพาหะคืออะไร”

Solar-system-site-news-new

ในระบบสุริยะจักรวาลมีดาวเคราะห์ทั้งหมดกี่ดวง รู้ไหม ?

เรื่องราวของดวงดาวบนท้องฟ้านั้น เป็นสิ่งที่มนุษย์พยายามศึกษามาอย่างยาวนานมากทั้งในเรื่องของดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ ปรัชญาความเชื่อก็มีนะ แต่หลังจากเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นทำให้เราสามารถศึกษาดวงดาวได้มากขึ้น จนเราเรียนรู้ว่าไม่ได้มีแต่ดาวโลกเท่านั้น ยังมีดาวดวงอื่นในระบบสุริยะจักรวาลด้วย Continue reading “ในระบบสุริยะจักรวาลมีดาวเคราะห์ทั้งหมดกี่ดวง รู้ไหม ?”