ABOUT US

www.argosphere.net  เกี่ยวกับเราโดยตรงคือเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบจักวาล พวกดวงดาวต่างๆ เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาให้กับท่านที่เข้ามาอ่านข่าวภายในเว็บไซต์ของเราเพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านเราจึงได้หาแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แล้วนำข่าวเหล่านั้นมาเผยแพร่และหวังว่าท่านจะใช้ประโยชน์จากข่าวที่เรานำมาเผยแพร่เหล่านี้ เราพยายามที่จะนำข้อมูลต่างๆ จากหลายๆ ที่เพื่อความหลากหลายและให้ท่านหาความรู้ได้กว้างขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามหรือต้องการความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้จากช่องทางที่เราได้บอกไว้บน Menu กับช่องทาง Contact us และเชื่อว่าหลายๆ คนจะได้ประโยชน์จากบทความดาราศาสตร์ของเรา

About us