Sun one

ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์จะทำอย่างไร

เมื่อไม่นานมา นี้นั้นได้มีนักดาราศาสตร์ค้นพบว่ามีบางอย่างนั้นกำลังเกิดขึ้นภายนอกโลกและ สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมีผลกับเราที่อยู่บนโลกในอนาคตแต่ที่ยังไม่รู้นั้น ก็คือเมื่อไหร่เวลาไหน โดยสิ่งที่แสดงให้เห็นแล้วก็คือมีการใช้อุปกรณ์จำพวกโทรศัพท์มือถือไม่ได้ไป ซักระยะ นั้นเป็นจุดเริ่มที่ทำให้นักดาราศาสตร์ต้องจับตาดูกันเป็นอย่างมากเกี่ยวกับ ปรากฏการนี้ ในอนาคตนั้นถ้ารุนแรงกว่านี้นั้นจะเป็นอย่างไร โดยสิ่งที่นักดาราศาสตร์กำลังจะตามดูดวงอาทิตย์อยู่นั้นคือพายุสุริยะ โดยพายุสุริยะนั้นเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์เกิดการระเบิดจากตัวของดวงอาทิตย์ เองส่งผลให้การที่ระเบิดส่งคลื่นไฟฟ้าออกมาซึ่งการระเบิดในครั้งนั้นส่งผล มากมายต่อโลกของเรา เพราะโลกของเรานั้นอยู่เป็นลำดับที่สามในระบบโคจรก็ถือได้ว่าไม่ได้ไกลซัก เท่าไหร่จากดวงอาทิตย์และจากการที่ได้เฝ้าดูนั้นก็พบว่าการะเบิดบนดวง อาทิตย์เกิดขึ้นมีการเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ว่าความรุนแรงที่ส่งผลต่อโลก นั้นนานๆจะมีซักครั้งหนึ่ง นักดาราศาสตร์จึงได้จับตาดูเป็นพิเศษสำหรับการเกิดพายุสุริยะ

Sun

สิ่งที่ส่งผลนั้นได้มีการวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าถ้าเมื่อเกิดขึ้นมาอีกใน ลักษณะที่รุนแรงจะมีผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายเหมือนการเกิด EMP นักดาราศาสตร์นั้นก็เลยคาดการณ์ว่าถ้าเกิดบ่อยๆแล้วนั้นจะมีผลทำให้เราไม่ มีดวงอาทิตย์อีกหรือไม่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูกันต่อไปอีกว่าถ้าเป็น จริงแล้วนั้นเราจะอยู่กันอย่างไร จะดีต่อโลกของเราหรือไม่บางคนที่ว่าร้อนก็อาจจะดี แต่สำหรับพวกต้นไม้นั้นก็ไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะต้นไม้ต้องอาศัยดวง อาทิตย์ในการทำให้ตัวเองเติบโตขึ้นได้ อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่ก็ต้องตามดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร