Earth only one

สิ่งที่อยู่ระหว่างดาวเคราะห์นั้นก็คือโลก

เมื่อเราเกิดมา นั้นก็รู้ว่าที่ๆเราอยู่นั้นต่างเรียกกันว่าโลกแต่ว่าโลกนั้นก็ไม่ได้มีแค่ เราอย่างเดียวเมื่อมองออกไปบนฟ้านั้นด้วยกล้องดูดาวก็จะเห็นว่ามีดาวอื่นๆ อีกมากมายแต่สำหรับที่เราจะไปได้นั้นก็คงเป็นดาวเคราะห์รอบๆโลกของเรานั้น เองมีการส่งจรวจขึ้นไปนอกโลกเพื่อดูว่าดาวเคราะห์อื่นๆรอบๆเรานั้นมีลักษณะ เป็นอย่างไรแต่ผลที่ได้ออกมานั้นก็ไม่มีดาวดวงไหนที่เหมาะสมให้เรานั้นได้ ขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่เลย ดาวเคราะห์นั้นแต่ละดวงก็จะเกิดจากการรวมตัวของสะสารต่างๆกันออกไป ดาวเคราะห์นั้นที่ปัจจุบันเราพบและอยู่ใกล้กับเรานั้นก็มี 7 ดวงด้วยกันไม่นับโลกของเรานั้นเอง

Earth only

ดาวเคราะห์ทั้ง 7 ดวงนั้นจากการที่มีนักสำรวจอวกาศได้ขึ้นไปเพราะความอยากรู้ของใครหลายๆคนก็ พบว่าสิ่งที่ทุกคนนั้นคิดคือดาวศุกร์เมื่ออยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นั้นก็ยอมร้อน แล้วก็ร้อนจริงๆจนไม่มีสิ่งใดอยู่บนนั้นได้เลย ถัดมานั้นก็จะเป็นดาวพุธแม้จะอยู่ห่างออกมาอีกหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีผลซักเท่า ไหร่ที่คนจะไปอยู่ได้อีกเช่นกัน ต่อมานั้นก็โลกเราเองโดยที่โลกนั้นนับว่าเป็นอุณหภูมิที่อยู่ในด้านร้อนแต่ ก็ถือว่าไม่รู้เท่าบ้าน อีกสองดาวถัดไปจะเป็นดาวอังคารกับดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวที่มีอากาศหนาวเย็น ขึ้นมาในทันที ดาวที่บอกมาทั้งหมดนั้นเราเป็นดาวที่อยู่ตรงกลางแต่กลับอยู่ไม่เหมือนดาวดวง อื่นสาเหตุหน้าจะมาเพราะจากการที่ใต้โลกเรานั้นมีสิ่งที่ไหลเวียนอยู่จึงทำ ให้โลกนั้นเราสามารถอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีนั้นก็คงคิดว่าน่าจะอากาศหนาวอย่างแน่นอน แต่ก็ยังไม่มีนักดาราศาสตร์ท่านไหนที่กล้าจะบอกว่าเป็นแบบนั้นหรือไม่นี่ก็ ยังเป็นสิ่งที่ต้องค้นหากันต่อไป ถ้าใครอยู่รู้ก็ลองเรียนด้านดาราศาสตร์กันดูแล้วอาจจะรู้ถึงความจริงก็เป็น ได้