meteor-shower

ปรากฏการณ์ฝนดาวตกในปี 2561

ฝนดาวตกเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชนิดหนึ่ง ซึ่งหาดูได้ยาก ถ้ามีการทำนายล่วงหน้าว่ามันจะเกิดขึ้น ผู้คนทั่วทั้งโลกก็ตั้งตาคอยจะได้ชมด้วยตาตัวเองจริงๆ อย่างใจจดใจจ่อ โดยปรากฏการณ์นี้มันเกิดจากสะเก็ดดาว Continue reading “ปรากฏการณ์ฝนดาวตกในปี 2561”

astronomy

วิชาดาราศาสตร์ หนึ่งในวิชาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

ดาราศาสตร์ถือ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ โดยตรงทอดกันมาตั้งแต่อดีตตะกาลแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจว่าดารา ศาสตร์คืออะไร และมีไว้เพื่อศึกษาอะไรได้บ้าง ดังนั้นถ้าหากพูดให้เข้าใจง่ายๆ Continue reading “วิชาดาราศาสตร์ หนึ่งในวิชาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน”