astronomy

วิชาดาราศาสตร์ หนึ่งในวิชาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

ดาราศาสตร์ถือ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ โดยตรงทอดกันมาตั้งแต่อดีตตะกาลแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจว่าดารา ศาสตร์คืออะไร และมีไว้เพื่อศึกษาอะไรได้บ้าง ดังนั้นถ้าหากพูดให้เข้าใจง่ายๆ Continue reading “วิชาดาราศาสตร์ หนึ่งในวิชาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน”

Beagle one

ยานบีเกิล2 มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากแค่ไหน

ในระบบสุริยะ จักรวาลนั้นมีกว้างมากแต่มนุษย์กำลังพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อทำให้สำรวจ จักรวาลได้ง่ายขึ้นเพราะการสำรวจจักรวาลนั้นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเพราะมนุษย์ นั้นไม่สามารถที่จะสำรวจเองได้เพราะถ้ามนุษย์ออกไปนอกชั้นบรรยากาศก็จะไม่ สามารถที่จะหายใจ Continue reading “ยานบีเกิล2 มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากแค่ไหน”